Therapie

U kunt bij mij voor de volgende vormen van therapie terecht: individuele therapierelatietherapie en gezinstherapie

Da manier waarop ik therapie geef, heet systeemtherapie. Dat is een vorm van psychotherapie dat gericht is op relaties tussen mensen. De term ‘systeem’ verwijst erop dat iedereen deel uitmaakt van sociale systemen, zoals het eigen gezin, een team, de familie of de vriendengroep. In een sociaal systeem beïnvloeden mensen elkaar: gedachten, gevoelens, verwachtingen en gedragingen ontstaan in wisselwerking met anderen. Kortom: problemen ontstaan nooit in een isolement en horen niet bij een persoon alleen. Ze ontstaan in wisselwerking met anderen en zo worden ze ook in stand gehouden. 

Wij onderzoeken samen met wie en met wat uw problemen mee te maken hebben en wat er nodig is om veandering tot stand te brengen. Bij deze therapie kan het nuttig zijn bv. familieleden, vrienden of leerkrachten te betrekken. We kijken samen, wie er aan tafel moet zitten.

Niet het zoeken naar oorzaken staat centraal, maar het zoeken naar mogelijkheden. Mogelijkheden met elkaar, in de eigen oplossingen, in een betere, fijnere toekomst voor u en uw directe omgeving.