Gezinstherapie

Soms ontstaat er in gezinnen of families een patroon waar iedereen negatief door wordt beïnvloed. Dit kan ook doorwerken op de kinderen. Omgang met heftige gevoelens, grenzen, ruzies, afstand en nabijheid, verschillende waarheden en frustraties is helemaal niet zo makkelijk. Gezinstherapie kan hier wat aan doen.

Dit kunnen redenen zijn om gezinstherapie te volgen:

 

  • uw kind wil niet luisteren
  • onderlinge ruzies zijn eerder regel dan uitzondering
  • uw kind voelt zich ongelukkig
  • uw kind lijkt te ontsporen vanwege drugsgebruik, alcoholmisbruik, gameverslaving of criminaliteit 
  • persoonlijke ‘stoornissen’ van een van de familieleden, zoals ADHD, autisme of depressie, zorgen voor stress en onbalans in uw gezin
  • u bent deel van een nieuw samengesteld gezin en het loopt nog niet gemakkelijk

 

Gezinstherapie is een vorm van systeemtherapie: het gaat niet over één persoon, maar over de interacties tussen alle gezinsleden en de sociale omgeving. De therapeut onderzoekt samen met het gezin hoe de gezinsleden op elkaar reageren en hoe daardoor de problemen in stand gehouden worden. Bij gezinstherapie kijken we naar het hele ”systeem”, dat het gezin vormt. Graag ga ik met u deze complexe uitdagingen aan!